Privacyverklaring
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fa. De Jong Fruit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fa. De Jong Fruit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fa. De Jong Fruit verstrekt. Fa. De Jong Fruit kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 
Waarom Fa. De Jong Fruit gegevens nodig heeft
 
Fa. De Jong Fruit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 
Daarnaast kan Fa. De Jong Fruit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
Hoe lang Fa. De Jong Fruit gegevens bewaart
 
Fa. De Jong Fruit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
Delen met anderen
 
Fa. De Jong Fruit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Fa. de Jong Fruit - Ria Grafisch Ontwerp - Klok Software